ซีรีย์ฝรั่ง Bones โบนส์ พลิกซากปมมรณะ Season 2 DVD Master

ซีรีย์ฝรั่ง Bones Season 2
ซีรีย์ฝรั่ง โบนส์ พลิกซากปมมรณะ ปี 2
DVD Master 6 แผ่น ซับไทย

ซีรีย์ฝรั่ง Bones โบนส์ พลิกซากปมมรณะ Season 2
เป็น series แนวสืบสวนเหมือน CSI,NUMB3RS โดยที่จุดเด่นของเรื่องนี้คือการสืบจากกระดูก ว่าผู้ตายเป็นใคร ตายเพราะอะไร และใครเป็นคนร้าย โดยที่ตัวเอก Dr.Temperance Brennan นั้นเพียงมองโครงกระดูก หรือส่วนหนึ่งส่วนใดก็สามารถบอกได้ว่าเป็นชายหรือหญิง อายุประมาณเท่าไหร่
ซีรีย์ฝรั่ง Bones โบนส์ พลิกซากปมมรณะ Season 2